تنظیمات پرینتر را در کجا تغییر دهیم

اگر می خواهید از یکی از شیت ها بدون هیچ تنظیم و کم و زیادی پرینت بگیرید بهتر است از گزینه Quick Print استفاده کنید. یک راه برای دسترسی به این فرمان انتخاب File➜Print و سپس کلیک بر روی دگمه Print است.
اما اگر تنظیمات پیشفرض پرینت زیاد خوب نیست می توانید آنها را تغییر دهید. تغییرات کوچک در تنظیمات پرینت می تواند گزارش شما را بهتر نمایش دهد.

متاسفانه اکسل یک مکان خاص برای انجام تنظیمات پرینت ندارد . شما تنظیمات پرینت را می توانید در سه قسمت انجام دهید:
• پنجره Print settings که با انتخاب File➜Print باز می شود.
• تب Page Layout ریبون
• پنجره Page Setup که با کلیک بر روی فلش گوشه پایین سمت راست گروه Page Layout➜Page Setup ، نمایش داده می شود. از طریق File➜Print و کلیک بر روی عبارت Page Setup نیز این پنجره نمایش داده می شود.
جدول زیر محل هایی که می توانید انواع تغییرات مرتبط با پرینت در آنها انجام دهید را نشان می دهد.

نوع تنظیم

پنجره   Print settings

تب Page Layout ریبون

 

پنجره Page Setup

تعداد کپی ها X    
انتخاب پرینتر X    
شماره صفحاتی که باید پرینت شوند X    
تعیین محدوده شیت جهت پرینت   X X
یکرو یا دورو X    
Collated X    
جهت کاغذ (پرینت افقی یا عمودی) X X X
سایز کاغذ X X X
تنظیم حاشیه ها X X X
تعیین جداکننده های صفحات به صورت دستی   X  
تعیین تکرار سطر یا ستون های خاصی در همه صفحات     X
تنظیم مقیاس پرینت   X X
پرینت یا عدم پرینت خطوط شبکه   X X
پرینت یا عدم پرینت سرتیتر سطر و ستون   X X
تعیین شماره اولین صفحه     X
قرار دادن خروجی در وسط صفحه     X

تعیین header و footer و گزینه های مربوط به آن

    X
تعیین چگونگی پرینت کامنتهای سلول ها     X
تعیین ترتیب صفحات     X
تعیین اینکه خروجی سیاه و سفید باشد     X
تعیین چگونگی پرینت سلول های دارای خطا     X
لینک به پنجره هایی جهت تنظیمات خاص پرینتر X   X

این جدول ممکن است کمی پیچیده به نظر آید اما نکته کلیدی این است که به یاد داشته باشید اگر تنظیم خاصی را پیدا نکردید به احتمال زیاد در پنجره Page Setup می توانید آن را بیابید.

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است