ایجاد نام های سطح شیت در اکسل

به صورت نرمال وقتی شما یک سلول یا محدوده را نامگذاری می کنید از آن نام در کلیه شیت های فایل می توانید استفاده کنید. به طور مثال اگر شما سلول M32 شیت ۱ را Moaddel نامگذاری کنید از این نام در هر فرمولی که در هر یک از شیت های فایل می نویسید می توانید استفاده کنید. این نام یک نام سطح workbook یا سطح فایل یا گلوبال است. به صورت پیشفرض همه نامهای ایجاد شده نام های سطح فایل هستند.
فرض کنید شما در یک فایل چندین شیت دارید (برای هر کلاس مدرسه یک شیت) و می خواهید از نام یکسانی (مانند Moaddel ) برای هر شیت استفاده کنید. در این مورد شما باید از نام سطح شیت استفاده کنید. (نام سطح شیت را اغلب local یا محلی می گویند.)

برای تعریف نام سطح شیت Moaddel ابتدا شیتی را که می خواهید نام برای آن تعریف کنید را فعال کرده و Formulas➜Defined Names➜Define Name را انتخاب کنید تا پنجره New Name نمایش داده شود. در فیلد Names نامی را که می خواهید تایپ کرده و از منوی کشویی Scope شیتی را که می خواهید نام برای آن ایجاد شود را برگزینید. شکل زیر مراحل کار را نشان می دهد.

ایجاد نام های سطح شیت در اکسل

شما با استفاده از Name box که در سمت چپ نوار فرمول قرار گرفته نیز می توانید یک نام سطح شیت ایجاد کنید سلول یا محدوده ای را که می خواهید نامگذاری کنید را انتخاب کرده و سپس در Name box کلیک کنید. در Name box ابتدا نام شیت ، سپس یک علامت تعجب و بعد از آن نام مورد نظر خود را تایپ کنید آنگاه کلید اینتر را بزنید تا نام سطح شیت ایجاد شود. در زیر یک مثال از این مورد را می بینید.

                              SEVVOM!Moaddel

اگر نام شیت دارای حداقل یک فاصله باشد نام شیت را درون دو علامت آپاستروف (‘’) قرار دهید. مانند مثال زیر:

                              ‘AVVAL A’!Moaddel

اگر شما فرمولی را می نویسید که از یک نام سطح شیت استفاده می کند و فرمول در همان شیتی قرار دارد که نام برای آن شیت تعریف شده لزومی ندارد که نام شیت را نیز قبل از نام سلول یا محدوده بیاورید (Name box نیز فقط نام را نمایش می دهد) . اما اگر فرمول در شیت دیگری قرار دارد باید نام کامل را بیاورید. (نام شیت، علامت تعجب و نام)
اگر شما شیتی که دارای نامهای سطح شیت است را کپی کنید نامها نیز در شیت جدید به صورت نام سطح شیت کپی می شوند.
پنجره Name Manager به صورت واضح هر نام و سطح مربوط به آن را نشان می دهد.

**

تنها نام های سطح شیت مربوط به شیت جاری در Name box ظاهر می شوند . به صورت مشابه تنها نام های سطح شیت مربوط به شیت جاری در هنگام باز کردن پنجره Paste Name نمایش داده می شود. (با فشردن کلید F3)

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است