استفاده از خطوط بالا- پایین در یک نموداردر اکسل ( نمودار های بورسی )

اکسل تعدادی از نمودارهای بورسی را ساپورت می کند که معمولا جهت نمایش داده های بورس استفاده می شود. برای مثال شما می توانید نموداری را ایجاد کنید که قیمت های حداقل، حداکثر و دقیق سهام را به صورت روزانه برای شما نمایش دهد. این نوع نمودار خاص سه سری داده نیاز دارد.

اما نمودارهای بورسی تنها برای قیمت سهام نیست. شکل زیر نموداری را نشان می دهد که دمای روزانه یک ماه را نمایش می دهد. خطوط عمودی (که به آن خطوط بالا-پایین یا high-low گفته می شود) محدوده دمایی برای یک روز را نمایش می دهد.
این نمودار با یک فرمان ایجاد شده است. محدوده A3:D34 را انتخاب کنید. Insert➜Charts➜Other Charts را اجرا کرده و گزینه High-Low-Close را برگزینید. البته شما می توانید خطوط بالا-پایین را به هر شکلی که می خواهید فرمت کنید و ممکن است ترجیح دهید که دماهای میانگین با یک خط به یکدیگر متصل شوند.

 استفاده از خطوط بالا- پایین در یک نمودار ( نمودار های بورسی )

برای ایجاد نمودارهای بورسی ترتیب داده ها برای سریهای نمودار خیلی مهم است. چون شما نمودار نوع High-Low-Close را برای این مثال انتخاب کردید، سری ها باید به همین ترتیب قرار گرفته شوند. ( بالا-پایین-دقیق). در این مثال مقدار میانگین را برای مقدار دقیق (Close) در نظر گرفته ایم.

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است