داده های از دست رفته در یک نمودار

برخی اوقات داده هایی را که شما نمودار می کنید ممکن است کامل نباشند و مقدار یک یا چند نقطه در بین داده ها موجود نباشد. همان طور که در شکل زیر نشان داده شده اکسل برای مدیریت این داده ها سه راه را در اختیار شما قرار می دهد.

• گسستگی (Gaps): در این حالت از داده های از دست رفته صرف نظر شده و سری های داده ای شامل گسستگی خواهند بود. این روش پیشفرض برای مدیریت داده های از دست رفته در یک نمودار است.
• صفر (Zero): در این حالت مقدار داده های از دست رفته صفر در نظر گرفته می شود.
• اتصال نقاط داده ای توسط خط (Connect Data Points with Line): در این حالت نقاط از دست رفته درونیابی شده و مقدار آنها با استفاده از نقاط قبل و بعد از آنها محاسبه می شود. این گزینه تنها برای نمودارهای line charts, area charts, XY charts موجود است.

داده های از دست رفته در نمودار اکسل

برای مدیریت داده های از دست رفته Tools➜Design➜Data➜Select Data را انتخاب کنید. در پنجره Select Data Source بر روی دگمه Hidden and Empty Cells کلیک کنید. پنجره Hidden and Empty Cells Settings نمایش داده می شود (شکل زیر) در این پنجره گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

گزینه ای که شما انتخاب می کنید بر روی کل نمودار تاثیر می گذارد و شما نمی توانید در یک نمودار بر روی سری های مختلف گزینه های متفاوتی ایجاد کنید.

داده های از دست رفته در نمودار اکسل

دقت کنید که به صورت معمول یک نمودار، داده های موجود در سطرها و ستون های مخفی را نمایش نمی دهد. شما می توانید گزینه Show date in hidden rows and columns در پنجره Hidden and Empty Cells Settings را تیکدار کنید تا نمودار را مجبور به استفاده از داده های مخفی کنید.

 

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است