چه موقع از خاصیت پرکردن خودکار به جای فرمول استفاده کنیم

در برخی موارد خاصیت پرکردن خودکار نسبت به استفاده از فرمول ارجحیت دارد زیرا می توانید در وقت خود صرفه جویی کنید. مثلا فرض کنید میخواهید اعداد ۱ تا ۱۰۰ را در محدوده A1:A100 بنویسید. یک راه حل این است که در سلول A1 عدد ۱ را بنویسید سپس در سلول A2 فرمول =A1+1 را بنویسید و این فرمول را در ۹۸ خانه پایین تر کپی کنید .

شما همچنین می توانید از خاصیت پرکردن خودکار برای ایجاد سریهای عددی استفاده کنید برای این کار در سلول A1 عدد ۱ و در سلول A2 عدد ۲ را تایپ کنید سلولهای A1:A2 را انتخاب کرده و دستگیره پرکننده را تا سلول A100 بکشید (دستگیره پر کننده علامت + مانند گوشه پایین و سمت راست محدوده انتخاب شده است). وقتی شما از خاصیت پر کردن خودکار استفاده می کنید اکسل سلولهای انتخاب شده را آنالیز کرده و از اطلاعات به دست آمده برای کامل کردن سری استفاده می کند. اگر سلول A1 شامل ۱ و سلول A2 شامل ۳ باشد اکسل الگو را تشخیص داده و سلول های دیگر را با اعداد ۵ و۷ و ۹و.. پر می کند. این خاصیت برای سریهای کاهشی ( ۹ و ۸ و ۷ و…) هم کاربرد دارد. اگر الگوی قابل تشخیصی در محدوده انتخاب شده نباشد اکسل با اجرای یک رگرسیون خطی، سلولها را با مقادیر محاسبه شده پر می کند.
خاصیت پرکردن خودکار همچنین دارای سریهای از قبل تعریف شده ای است که از آنها نیز استفاده می کند مثلا نام روزهای هفته به انگلیسی، نام ماه های میلادی و … البته شما نیز می توانید برای این خاصیت سری تعریف کنید .

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است