ایجاد یک کپی دقیق از فرمول

هنگامی که شما یک فرمول را در سلول دیگری در اکسل کپی می کنید اکسل آدرس مراجع فرمول را متناسب با محل جدید تغییر می دهد البته این معمولا همان چیزی است که ما می خواهیم اما در بعضی موارد ما نیاز داریم که فرمول را بدون تغییر و به همان صورت در یک سلول کپی کنیم. یکی از راه ها استفاده از مراجع مطلق است اما این همیشه بهترین روش نیست. روش دیگر به صورت زیر است (فرض کنید می خواهیم فرمول سلول A1 را در سلول A2 کپی کنیم به صورتی که تطابق با محل جدید در فرمول ایجاد نشود)

۱- بر روی A1 کلیک کرده و کلید F2 را بزنید تا وارد مد ویرایش شویم. (یا دو بار بر روی سلول کلیک کنید)
۲- کلیدهای Ctrl+Home را فشرده تا نشانگر به ابتدای فرمول برود. سپس کلیدهای Ctrl+Shift+End را بفشارید تا کل متن فرمول انتخاب شود. این کار را بوسیله درگ کردن توسط ماوس نیز می توانید انجام دهید.
دقت کنید نگه داشتن کلید ctrl برای فرمولهای چندخطی ضروری است اما در فرمول های تک خطی اختیاری است.
۳- کلیدهای Ctrl+C را بفشارید. (یا Home➜Clipboard➜Copy را انتخاب کنید)
۴- کلید Esc را بزنید تا از مد ویرایش خارج شویم.
۵- بر روی سلول A2 کلیک کنید.
۶- کلید F2 را بزنید تا وارد مد ویرایش شویم.
۷- کلیدهای Ctrl+V را بزنید. (یا Home➜Clipboard➜Paste را انتخاب کنید). سپس اینتر را بزنید.
بدین ترتیب فرمول دقیقا کپی خواهد شد.
با این تکنیک می توانید به جای تمام فرمول قسمتی از آن را کپی کنید. این تکنیک فرمول ها را به عنوان متن کپی می کند در نتیجه اکسل آن را تغییر نمی دهد چون آن را به عنوان متن می شناسد نه فرمول.

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است