استفاده از نوار فرمول اکسل به عنوان ماشین حساب

اگر بخواهید به سادگی یک محاسبه را انجام دهید از نوار فرمول به عنوان ماشین حساب می توانید استفاده کنید.این تکنیک وقتی که از توابع اکسل برای محاسبه یک مقدار ثابت استفاده می کنید می تواند خیلی مفید باشد.برای مثال فرمول زیر را در یک سلول وارد کنید:

                              =(۱۴۵*۱٫۵)/۱۲

چون این فرمول همیشه یک مقدار ثابت را برمی گرداند، شاید ترجیح دهید به جای خود فرمول نتیجه آن را ذخیره کنید. برای این کار ابتدا به مد ویرایش سلول بروید (مثلا با فشردن F2 ) سپس کلید F9 و پس از آن اینتر را فشار دهید. اکسل به جای فرمول، نتیجه آن (۱۸٫۱۲۵) را ذخیره خواهد کرد.
همانطور که گفته شد این تکنیک وقتی که از توابع اکسل برای محاسبه یک مقدار ثابت استفاده می کنید می تواند خیلی مفید باشد. مثلا اگر بخواهید ریشه دوم ۲۲۱ را وارد یک سلول کنید.ابتدا فرمول

                              =SQRT(221)

را تایپ کرده، کلید F9 وسپس اینتر را فشار دهید.اکسل نتیجه ( ۱۴٫۸۶۶۰۷) را وارد خواهد کرد. از این تکنیک همچنین می توانید برای محاسبه قسمتی از یک فرمول نیز استفاده کنید. فرمول زیر را در نظر بگیرید:

                              =(۱۴۵*۱٫۰۵)/A1

برای محاسبه مقدار درون پرانتز به مد ویرایش سلول رفته و قسمتی که برای محاسبه می خواهید را انتخاب کنید. در این مثال ۱۴۵*۱٫۰۵ را انتخاب کرده، کلید F9 و سپس اینتر را فشار دهید. اکسل فرمول را به شکل زیر تبدیل می کند:

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است