تبدیل فرمولهای اکسل به مقادیر

اگر شما در اکسل محدوده ای از فرمولها راداشته باشید که همیشه نتایج یکسانی را تولید می کنند (آنها را فرمولهای مرده گویند.) ممکن است که بخواهید آنها را به مقادیر تبدیل کنید. برای این کار می توانید از فرمان Home➜Clipboard➜Paste➜Values استفاده کنید.
فرض کنید محدوده A1:A10 شامل فرمولهایی است که نتیجه آنها همواره یکسان است برای تبدیل آنها به مقادیر از روش زیر استفاده کنید:

۱- A1:A10 را انتخاب کنید.
۲- Home➜Clipboard➜Copy را انتخاب کنید (یا از Ctrl+C استفاده کنید.)
۳- Home➜Clipboard➜Paste➜Values را انتخاب کنید.
۴- کلید اینتر یا Esc را بزنید تا از مد paste خارج شوید.
شما همچنین می توانید از مزایای تگ هوشمند استفاده کنید. در گام ۳ لیست فوق Ctrl+V را بفشارید. یک تگ هوشمند در گوشه راست پایین محدوده مشاهده می کنید. بر روی تگ هوشمند کلیک کرده و یکی از آیکونهای paste را انتخاب کنید.
این تکنیک هنگامی بسیارمفید خواهد بود که شما از فرمولها به عنوان وسیله ای جهت تبدیل سلول ها استفاده می کنید. فرض کنید شما تعدادی اسم را درون ستون A دارید و می خواهید آنها را به صورت صحیح (حرف اول هر اسم به صورت حرف بزرگ وبقیه حروف به صورت حرف کوچک) تبدیل کنید. برای این کار نیاز است که شما فرمولها را در ستون دیگری نوشته و سپس فرمولها را به مقادیر تبدیل کرده و وارد ستون A کنید.
۱- یک ستون بعد از ستون A ایجاد کنید.
۲- فرمول مقابل را در سلول B1 وارد کنید:

                              =PROPER(A1)

۳- فرمول را در ستون B تا جایی که همه داده های ستون A را پوشش دهد کپی کنید.
۴- همه اسامی موجود در ستون B را انتخاب کنید.
۵- Home➜Clipboard➜Copy را انتخاب کنید و یا Ctrl+C استفاده کنید.
۶- سلول A1 را انتخاب کنید.
۷- Home➜Clipboard➜Paste➜Values را انتخاب کنید.
۸- کلید اینتر یا Esc را بزنید تا از مد paste خارج شوید.
۹- ستون B را پاک کنید.

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است