وارد کردن و ویرایش فرمولها در اکسل

اجزای فرمول در اکسل

هر فرمول که در یک سلول وارد می شود شامل پنج جزء است:

عملگرها: که شامل نشانه هایی مانند + (برای جمع)، * (برای ضرب) و … است.
مراجع: که شامل نام یا آدرس سلولها و یا محدوده هایی است که سلول به آنها ارجاع می دهد. این مراجع می تواند در شیت جاری، WORKBOOK جاری و یا WORKBOOK دیگری باشد.
مقادیر و یا رشته های متنی: که شامل مقادیر عددی (مثلا ۷٫۵) و رشته های متنی (مثلا (“EXCEL” است. رشته های متنی همیشه درون علامت کوتیشن(“”) قرار می گیرد.

توابع و متغیرهای آنها: که شامل توابعی مثل SUM ، AVE و…. و متغیرهای آنهاست. متغیرهای توابع درون پرانتز جلوی هر تابع قرار می گیرند.
پرانتزها: که جهت کنترل ترتیب انجام عملیات از آنها استفاده می شود.

وقتی شما علامت تساوی را در ابتدای هر سلول قرار می دهید، اکسل فرض می کند که شما می خواهید یک فرمول وارد کنید زیرا فرمولها همیشه با علامت تساوی شروع می شوند. اکسل همچنین علامت – و + برای ورود تابع می پذیرد، اما پس از ورود تابع در سلول، اکسل به صورت خودکار این علامتها را به = تبدیل می کند.

وارد کردن فرمول به صورت دستی

در این حالت پس از فعال کردن سلول و نوشتن علامت = در ادامه فرمول را به صورت دستی می نویسیم. هنگامی که شما تایپ می کنید کاراکترها به صورت همزمان در نوار فرمول اکسل نیز نمایش داده می شود. بعد از وارد کردن فرمول کلید اینتر را فشار دهید. پس از فشردن اینتر سلول نتیجه فرمول را نشان می دهد. خود فرمول هنگامی که سلول فعال است در نوار فرمول نمایش داده می شود.

برای وارد کردن فرمولهای آرایه ای به جای فشردن اینتر ازکلیدهای CTRL+SHIFT+ENTER استفاده می کنیم. در مورد توابع آرایه ای بعدها مفصل خواهیم گفت.

وارد کردن مراجع در فرمول توسط کلیک کردن بر روی مراجع

این روش ورود مراجع همچنان شامل مقداری تایپ دستی است، اما در این روش به جای وارد کردن آدرس مراجع به سادگی بر روی آنها کلیک می کنیم. برای مثال برای وارد کردن فرمول =A1+A2 در سلول A3 مراحل زیر را دنبال کنید:

بر روی A3 کلیک کنید.
علامت = را برای شروع فرمول تایپ کنید.
بوسیله کلیدهای جهتی A1 را انتخاب یا بر روی A1 کلیک کنید.
علامت + را تایپ کنید.
بوسیله کلیدهای جهتی A2 را انتخاب یا بر روی A2 کلیک کنید.
کلید اینتر را فشار دهید.

پس از فشردن اینتر نتیجه فرمول در A3 نشان داده می شود. برای مشاهده خود فرمول سلول A3 را فعال کنید تا فرمول در نوار فرمول نمایان شود.

این روش نسبت به روش تایپ آدرس مراجع به صورت دستی دقیق تر و سریع تر است.

استفاده از نامها در اکسل

همانطور که بعدا خواهیم گفت در اکسل برای هر سلول و یا محدوده می توان یک نام تعریف کرد. شما می توانید به جای وارد کردن آدرس مراجع نام آنها را تایپ کرده و یا نام مراجع مورد نظر را از یک لیست انتخاب کنید.

برای وارد کردن یک نام در یک فرمول از یکی از دو روش زیر استفاده کنید:

۱) کلید F3 را فشار دهید تا پنجره PASTE NAME ظاهر شود. در این پنجره نام مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۲) از امکان تکمیل خودکار اکسل استفاده کنید. هنگام نوشتن فرمول اگر شما حرفی را تایپ کنید اکسل لیستی از توابع و نامها را که مطابق با حروف تایپ شده شماست نشان می دهد و شما می توانید با استفاده از کلید جهتی پایین و یا کلیک، نام مورد نظر خود را از لیست برگزینید.

به صورت معمول فرمولها بدون هیچ فاصله ای نوشته می شود، اما برای خواناتر شدن فرمول می توان از فاصله استفاده کرد و یا فرمول را در چند خط نوشت برای رفتن به سطر بعدی از کلیدهای Alt و اینتر استفاده کنید.

محدودیتهای فرمول ها در اکسل

هرفرمول حداکثر می تواند ۸۰۰۰ کاراکتر داشته باشد اگر فرمولی دارید که بیش از این تعداد، کاراکتر دارد باید آن را به چند قسمت تقسیم کنید. شما همچنین می توانید یک تابع دلخواه با استفاده از VBA بنویسید. در مورد VBA بعدها بیشتر خواهیم گفت.

ویرایش فرمولها در اکسل

ویرایش فرمولها مانند ویرایش سلولهای دیگر است. در اینجاچند راه برای ویرایش سلولها بیان می شود.

۱- با دو بار کلیک در سلول: با این کار می توانید محتویات سلول را مستقیما از داخل خود سلول ویرایش کنید البته به شرطی که گزینه Allows Editing Directly in Cell در مسیر EXCEL OPTIONS/ADVANCED و در قسمت OPTIONS EDITING تیکدار باشد.

۲- با انتخاب سلول و فشردن کلید F2: اگر گزینه Allows Editing Directly in Cell تیکدار نباشد ویرایش در قسمت نوار فرمول انجام می شود.

۳- با انتخاب سلول و کلیک در نوار فرمول: به این صورت محتویات سلول را می توانید در نوار فرمول ویرایش کنید.

نکته: اگر فرمول نسبتا طولانی نوشته اید و به دلیل ایجاد خطا، اکسل به شما اجازه ورود نمی دهد. ابتدا علامت = را از ابتدای فرمول حذف و پس از ویرایش علامت تساوی را مجددا در ابتدای فرمول خود قرار دهید.

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است